Hakkımızda
ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI BİLGİ VE İLETİŞİM DERNEĞİ

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunları olarak kurduğumuz OMİM sizlerin de katkı, öneri ve işbirliği ile daha önceki yönetimlerin değerli çalışmalarını örnek alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulaşılması gereken onca hedef arasında, bugün gelinen nokta çalışmalarımızın sürekliliğinin bizleri her geçen gün daha büyük başarılara götüreceğinin göstergesidir. Şimdiki yönetimin ana amacı OMİM’i mali açıdan daha da güçlendirip özellikle öğrencilerimize burs veren ve zor durumda olanları rahatça destekleyen bir kurum konumuna getirmektir.

Biliyorsunuz ki tüm büyük eğitim kuruluşlarının gerçek sahipleri mezunları ola gelmekte. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin de sahipleri sizlersiniz. Sizleri de aramızda etkin olarak görmek istiyoruz.

Yeni projelerimiz var. Parasal kaynak önemli olsa da en etkin olan sizlerin öznel varlığınız ve düşüncelerinizle bizleri yönlendirip katılmanız. İçinde olduğunuz kişisel ve kurumsal bağlam, OMiM için en bulunmaz kaynak.

Görüşlerinizi esirgemeyin. Yol gösterin. Eleştirin. 

 

Hakkımızda

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunları olarak kurduğumuz OMİM sizlerin de katkı, öneri ve işbirliği ile daha önceki yönetimlerin değerli çalışmalarını örnek alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulaşılması gereken onca hedef arasında, bugün gelinen nokta çalışmalarımızın sürekliliğinin bizleri her geçen gün daha büyük başarılara götüreceğinin göstergesidir. Şimdiki yönetimin ana amacı OMİM’i mali açıdan daha da güçlendirip özellikle öğrencilerimize burs veren ve zor durumda olanları rahatça destekleyen bir kurum konumuna getirmektir.

Misyon

OMİM, mezunlar, öğretim elemanları, personel ve öğrencilerden oluşan ODTÜ Mimarlık Fakültesi topluluğunun ortak değerlerini ve etkinliğini geliştiren bir iletişim, düşün, araştırma, üretim ve paylaşım platformudur. ODTÜ, korunması gereken bir kale olduğu gibi, Mimarlık Fakültesi de yurdumuzun en önde gelen ve en cazip fakültesidir. OMİM, bu özelliklerin korunup geliştirilerek sürdürülmesi, mezunlar arasında bilgi paylaşımının sağlanması, eğitim ve araştırma çalışmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Yönetim Kurulu (2018 - 2020)

Şuayip Çavuşlar

Başkan


1963 Karşıyaka/İzmir doğumludur. İzmir Çınarlı Endüstri Meslek lisesi ardından 1989 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünü bitirdi. 1985 yılında yarı zamanlı çalışmaya başladığı Prota Mühendislik firmasın dan, süreç içerisinde kurulan Prota Bilgisayar firmasına geçmiş, önce yazılım satış yöneticisi, daha sonra genel müdür olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İnci Özyörük Güney

Başkan Yardımcısı


1970 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve Lise Eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1992 yılında lisans, 1995 yılında yüksek lisans derecelerini alarak mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarına Hollanda Erasmus Üniversitesi’nde devam etti. Meslek hayatına özel sektörde Proje ve Müşavirlik firmalarında başladı. Daha sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde Y.Mimar, Kamu İhale Kurumunda Uzman, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Restorasyon ve Yapı İşleri Daire Başkanı görevlerinde bulundu. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM Başkan Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Nesrin Erdoğan

Sayman Üye


Suat Çetinkaya Orgun

Sekreter Üye


1962 Şişli/İstanbul doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ardından 1984 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Bölümününde yüksek lisans yaptı. Özel ve kamu sektörde çeşitli kademelerde Uzman, Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak, 1997-2002 döneminde ODTÜ Şehir ve Bölge Bölümünde part-time öğretim görevlisi olarak ek görev yaptı. Halen Toplu Konut İdaresi Başkanlığında (TOKİ) çalışmaktadır. 1 çocuk annesidir.

Neşe Salihoğlu Kara

Üye


Trabzon’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara da tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümünden 1982 mezun oldu. 1980-1981 yılında öğrenci asistanlığı ile başladığı çalışma hayatına, 1981-1982 Grafik Sanatlar Ajansında Grafiker, 1982-1990 UTE Holding A.Ş / Berk İnşaat ve Dekorasyon A.Ş Proje Müdürü, 1990-2014 Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş Ankara Bölge Müdürü olarak tamamladı. Çalışma hayatına özel projeler ile devam etmektedir. Bir çocuk annesidir.

Serdar Akünal

Üye


1958 yılında Ankara’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümünden 1981 yılında Lisans, 1986 yılında Yüksek Lisans derecelerini alarak mezun oldu. Meslek hayatında Müşavirlik ve Proje firmalarında yaklaşık 12 yıl çalıştıktan sonra ortağı olduğu Akün Mim. Müh. Müş. Ltd. Şti. ve Sudopak Uluslararası Mim. Müh. Ve Müş. Ltd. Şti.’lerinde mesleki yaşamına devam etmektedir. Ayrıca, Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevliliğini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Nil Uzun

Üye


1971 Ankara doğumludur. TED Ankara Kolejinden 1989 yılında mezun olduktan sonra 1993 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi. 2002 yılından bu yana ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Planlama Stüdyolarına katılmanın yanı sıra lisans düzeyinde kent sosyolojisi, kentleşme ve konut alanlarının dönüşümü üzerine dersler vermektedir.

Esra Turan Tombak

Üye


1970 Ankara doğumlu Esra Turan Tombak 1992 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde büro ve şantiye mimarı olarak çalışmış, 1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda Mimari Proje Daire Başkanlığında mimar olarak göreve başlamıştır. Hükümet konağı, adliye binası, cezaevi, bakanlık binaları gibi yönetim yapılarına ait proje hazırlama ve proje kontrollüğü yapmıştır. 2009 yılında Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ikincil mevzuat düzenlemek ve yürütmek üzere kurulan Enerji Verimliliği Daire Başkanlığında şube müdürü olarak çalışmıştır. 2018 yılında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesinde sırasıyla mimar ve Şube Müdür Vekili olarak çalışmış, Diyarbakır Suriçi bölgesi tescilli sivil mimari yapıların restorasyon süreçlerini takip etmiştir. ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye Eğitim Sertifikası (2010) ve LEED Green Associate Sertifikası (2014) sahibi olan Esra Turan Tombak, 11.11.2019 tarihinde Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkan V. olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Fatma Cana Bilsel

Üye


Faaliyet Raporları