Odtü Mimarlık Fakültesi

md1927.org.tr

Mimarlar Odası - Ankara Şube

Mimarlar Odası Genel Merkez 

Türk Serbest Mimarlar Derneği

TMMOB Şehir Plancıları Odası